Thứ Năm, 20-09-2018 Trang chủ Giới thiệu Trợ giúp    
New Page 1
Thông tin đăng nhập mạng:
Username:
Password:
Ghi nhớ mật khẩu

 
Thống kê
Văn bản ISO
Bản đồ & thông tin KTXH
Hệ thống

  Hướng dẫn sử dụng
 
Menu văn bản pháp luật Giới thiệu
 
Thống kê các văn bản trong tuần
Danh mục tất cảc các văn bản
Gửi các văn bản mới lên mạng
Sửa chữa thông tin về văn bản
Tìm kiếm văn bản theo từ khóa
Menu hồ sơ mẫu Giới thiệu
Thống kê các hồ sơ trong tuần
Danh mục tất cảc các hồ sơ
Các biểu tượng ghi chú
hồ sơ thô hồ sơ đã khóa
hồ sơ đã được chuẩn hóa
Khóa hồ sơ gửi cho bộ phận kiểm tra
Chuẩn hóa hồ sơ
 
 
     
  Để khai thác các khả năng của thư viên bạn nên cài IE 6.0 Download
  Nếu font chữ bị mã yêu cầu bạn cài đặt bộ VietKey 2000 Full Download
     
 

Về trang đầu

 
© Công ty tư vấn xây dựng GT 533 Phiên bản 1.0