Thứ Năm, 20-09-2018 Trang chủ Giới thiệu Trợ giúp    
New Page 1
Thông tin đăng nhập mạng:
Username:
Password:
Ghi nhớ mật khẩu

 
Thống kê
Văn bản ISO
Bản đồ & thông tin KTXH
Hệ thống
Hướng dẫn chung và ví dụ

 

  Quay trở lại
Cách thức tìm kiếm trên Thư viện điện tử rất đơn giản, bạn chỉ việc gõ vào ô tìm kiếm một số từ khoá hoặc câu tiếng Việt. Hãy cố gắng dùng các câu đặc trưng trong các văn bản mà bạn muốn tìm kiếm. Bạn càng đưa nhiều từ khoá vào, kết quả tìm kiếm càng chính xác. Dưới đây là một số ví dụ:
Từ khoá Kết quả
phòng thiết kế công ty TVXD 533 Kết quả sẽ là tất cả các văn bản có chứa một, hoặc nhiều, hoặc tất cả các từ khoá trong số các từ sau: phòng, thiết, kế, công,..., 533.
+"phòng thiết kế" +"công ty" Kết quả bắt buộc phải có chứa cả 2 cụm từ "phòng thiết kế" và "công ty"
Cú pháp tìm kiếm

Cách gõ

Tác dụng

Ví dụ

"tk1 tk2... tkn" Xác định các từ khoá tk1, tk2,... tkn phải ở liền nhau theo vị trí xác định "phòng thiết kế"
+tk Bắt buộc phải có (cụm) từ khoá tk trong văn bản +"phòng thiết kế" +"công ty"
-tk Bắt buộc các văn bản tìm được phải không chứa (cụm) từ khoá tk -"bản đồ"
Lưu ý:
  • Viết hoa-thường: nếu toàn bộ các (cụm) từ khoá không viết hoa, kết quả tìm được sẽ không phụ thuộc vào cách viết hoa hay thường (case-insensitive), ngược lại các văn bản sẽ phải chứa các (cụm) từ khoá được viết chính xác như khi gõ yêu cầu tìm kiếm.
  • Biểu thức logic: cho phép viết yêu cầu tìm kiếm theo tổ hợp logic với các dấu +. -, space,... như là các phép toán AND, NOT, OR...
© Công ty tư vấn xây dựng GT 533 Phiên bản 1.0